دیرین دیرین - رومی 28 بازدید
دیرین دیرین - رومی نمای شهری حق شهروندی ماست، بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی شهرمون رو بسازیم! آجرنسوزنما آذرخش instagram.com/azarakhshbrick t.me/azarakhsh_brick #آجر #آجرآذرخش #آجرنسوز #آجرنما #فرهنگ_سازی #نمای_شهری #معماری_ایرانی #زیباسازی #نمای_ساختمان #هویت_شهری #اجرنما #آذرخش #آجرنسوزنما #شهرسازی #معماری #معماری_نما #طراحی_نما #نمای_آجری #طراحی_شهری #معماری_شهری #زیباسازی_شهری #دیرین_دیرین #طنز #انیمیشن #کارتون #علی_درخشی #محمدرضا_علیمردانی #محمد_ابوالحسنی #طنز_انتقادی 25 بهمن 1398, 10:54
جدیدترین ها اسنپ تیوب
دیرین دیرین - کرونا دیرین دیرین - کرونا 01:36

15 بازدید

دیرین دیرین - ماهورا دیرین دیرین - ماهورا 01:16

13 بازدید

اسنپ تیوباسنپ تیوب