حسابداری شخصی و مدیریت کسب وکار پین پول16 مرداد 1398, 20:59 212
آیا دوست دارید به سادگی حساب شخصی خود را مدیریت کنید؟ نرمافزار کاملا رایگان پین پول باهدف توسعه به کارگیری ابزار مدرن درزندگی روزمره ی اشخاص،مناسب برای مدیریت هزینه ها ودرآمد های هرشخص می باشد. شما میتوانید تمام هزینه ها ودرآمدهایتان را ثبت ودسته بندی کرده وازگزارش های متنوع برای تصمیم گیری بهتر دخل وخرج خود استفاده کنید. https://t.me/pinpulapp دسته : آموزشی
arrow