این پارکور نیست، بهش میگن تریکینگ (:24 خرداد 1398, 21:29 5
تریكینگ اولین و تنهاترین سبك رزمی نمایشی در جهان تركیبی كامل از هنرهای رزمی و ژیمناستیك بهترین انتخاب برای نسل جوان دختر و پسر بدون برخورد، آسیب و خشونت این سبك برای اولین بار در ایران توسط استاد رسول علی بابائی در فدراسیون ورزشهای رزمی به ثبت قانونی رسید www.tricking.ir 09196268355 دسته : تفریحی
arrow