اصرار عجیب یک مرد برای درگیری با پلیس که به قیمت جانش1 فروردین 1398, 00:03 24
کلیپ اصرار عجیب دعوا درگیری مرد سیاه پوست با پلیس ها در خیابان که توسط گلوله پلیس این فرد سیاهپوست مهاجم کشته میشه. دسته : حوادث
arrow