ناموس پرستی بهروز حاجیلو که خودش با زنان رفتار پلیدی داشت! 427 بازدید
ناموس پرستی بهروز حاجیلو که خودش با زنان رفتار پلیدی داشت! خیلی از خط خطی های مجازی که نوچه های وحید مرادی و بهروز حاجیلو هستند با ادعای ناموس پرستی بهروز حاجیلو سعی می کنند اقدام به ترور روحانی همدانی را توجیه کنند.. این درحالی است که در پرونده بهروز حاجیلو تجاوز به عنف یعنی تجاوز به زنان و رابطه فاسد با زنان در همدان و خارج از استان همدان وجود دارد و نشانی از غیرت دروغین دارد. 29 اردیبهشت 1398, 02:42
جدیدترین ها
مسابقه مسابقه 00:37

318 بازدید

بسیار جذاب بسیار جذاب 04:18

337 بازدید

پیشم بخند رهام پیشم بخند رهام 03:05

284 بازدید

مهدی قائدی مهدی قائدی 01:12

349 بازدید

اسنپ تیوب