ناموس پرستی بهروز حاجیلو که خودش با زنان رفتار پلیدی داشت!29 اردیبهشت 1398, 02:42 373
خیلی از خط خطی های مجازی که نوچه های وحید مرادی و بهروز حاجیلو هستند با ادعای ناموس پرستی بهروز حاجیلو سعی می کنند اقدام به ترور روحانی همدانی را توجیه کنند.. این درحالی است که در پرونده بهروز حاجیلو تجاوز به عنف یعنی تجاوز به زنان و رابطه فاسد با زنان در همدان و خارج از استان همدان وجود دارد و نشانی از غیرت دروغین دارد. دسته : حوادث
arrow