توضیحات استاندار خوزستان درباره اظهارنظر جنجالی اخیرش28 اردیبهشت 1398, 04:52 45
توضیحات استاندار خوزستان درباره اظهار نظر جنجالی اش پس از بازدید نمایندگان صلیب سرخ جهانی از کمپ سیل زدگان خوزستان دسته : خبری
arrow