تهدید کاربران تلگرام به اسم پلیس فتا26 فروردین 1398, 15:01 6
بسیاری از کاربران پیام هایی تهدیدآمیز دریافت می کنند . ارسال کننده این پیام ها با معرفی خود به نام پلیس فتا و اکانتی با نام پلیس فتا با تهدید کاربران به بستن حساب شان، اطلاعات حساب آنها یا اطلاعات شخص دیگری را طلب می کند. در برابر این پیام ها چه باید کرد؟ دسته : آموزشی
arrow